فرم ثبت گارانتی
 1. برای بهره مندی از خدمات گارانتی اسمارتی پات فرم زیر را به دقت تکمیل کنید.
 2. نام *
  نام به درستی وارد نشده است
 3. نام خانوادگی *
  نام خانوادگی به درستی وارد نشده است
 4. شماره تماس *
  شماره تماس به درستی وارد نشده است
 5. پست الکترونیک
  آدرس پست الکترونیکی وارد شده معتبر نیست
 6. استان *
  Invalid Input
 7. شهر *
  Invalid Input
 8. شغل
  شغل تنها می تواند از حروف تشکیل شده باشد
 9. کد محصول *
  لطفا کد محصول را به طور دقیق وارد کنید
 10. تاریخ خرید محصول *
  / / Invalid Input
 11. کده مشاهده شده در تصویر را در کادر زیر وارد کنید *
  کده مشاهده شده در تصویر را در کادر زیر وارد کنید
  کد امنیتی وارد شده اشتباه است
  لطفا کد امنیتی مشاهده شده در تصویر را به دفت وارد کنید (به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست)
 12. ثبت اطلاعات

Register to Smartypot Newsletters

register to get latest news about smartypot

About Smartypot

Smartypot provides smart flower pots that takes care of house plants. We aimed to bring nature into your life. We designed our products to achieve our goals through facilitating flower care. Our product, is a smart connected flower pot that monitors environmental conditions of flowers on smart phone application and irrigates the flowers based on flower type and environmental conditions. Moreover, our smart pot’s decorative lighting can help make your home extra warm and inviting. We plan to extend our work to build a smart house gardens to enable everyone to grow fresh edible plants with zero effort.