گلدان هوشمند صدف

 آبیاری هوشمند گیاه

 تامین آب تا یک ماه

ارتباط با اپلیکیشن

 نمایش شرایط گیاه

مخزن خاک جداشونده

 نورپردازی تزئینی

 گارانتی یکساله

خرید

    

گلدان هوشمند الماس

 آبیاری خودکار گیاه

 تامین آب تا دو ماه

 مخزن خاک جداشونده

نورپردازی تزئینی

پنل لمسی

گارانتی یکساله

خرید