شما برنده شدین!

________________

کافیه کد تخفیفتونو

موقع پرداخت وارد کنین

____________________

گلدان هوشمند صدف

 آبیاری هوشمند گیاه

 تامین آب تا یک ماه

ارتباط با اپلیکیشن

 نمایش شرایط گیاه

مخزن خاک جداشونده

 نورپردازی تزئینی

 گارانتی یکساله

خرید

    

گلدان هوشمند الماس

 آبیاری خودکار گیاه

 تامین آب تا دو ماه

 مخزن خاک جداشونده

نورپردازی تزئینی

پنل لمسی

گارانتی یکساله

خرید